• Vereniging

  Bestuursleden

  Martin Dannenberg                                Voorzitter

  Henny van Nieuw Amerongen                 Secretaris  / Wedstrijdsecretaris            

  Jan van Lith                                          Penningmeester / Ledenadministratie

  Geurt van Setten                                   Technische voetalzaken

   

 • Activiteitencommissie

  Onze activiteitencommissie organiseert de acitiviteiten buiten het voetbal om, denk hierbij aan thema avonden en andere gezellige en sportieve activiteiten.

   

  Heb jij wellicht nog meer ideeen die georganseerd zouden kunnen worden dan kan je mailen met onze commissie via onderstaand emailadres

  activiteiten@vvoranjewit.nl

   

   

 • Opzeggen Lidmaatschap

  Opzegging lidmaatschap kan alleen per mail gedaan worden en uiterlijk voor 1 Juni.

  mail       : info@vvoranjewit.nl

  Na ontvangst van je mail zal je een bevestiging ontvangen.

  Bij  te late afmelding ben je het hele sezioen contributie plichtig